Energetikai tanúsítvány Szeged és vonzáskörzetében rövid határidővel.

Igény esetén a tanúsítványt 24 órán belül elkészítjük felár nélkül!

Mi az az “Energetikai tanúsítvány”?
Az energetikai tanúsítvány egy igazoló okirat – mely az ingatlan energiafogyasztását határozza meg –  az épületnek (önálló rendeltetési egységnek, lakásnak) külön jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai minőségét tartalmazza.  

Mire jó?
Az Energetikai tanúsítvány információt ad az ingatlan várható energia felhasználásáról és ennek alapján a fenntartási költségeiről is, melyet ingatlan vásárlás vagy bérlet esetén jó tudni. Az ingatlan tulajdonosoknak érdeke, hogy minél jobb energetikai besorolású legyen az épülete, mert ezzel növelheti annak piaci értékét.  

Mikor kell elkészíttetni az energiapasszust? 
Szükséges az energiatanúsítás: az ingatlan adás-vételnél, illetve az 1 évnél hosszabb idejű bérbe adásnál.
Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30) Kormány rendelet alapján energetikai tanúsítványt kell készíteni:

  • használatbavételi engedélyhez,
  • ingatlan eladásnál,
  • 1 évet meghaladó bérbeadásnál,
  • 250 m2, vagy ennél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

Nem kell energetikai tanúsítványt készíttetni:

  • az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre
  • az évente 4 hónapnál rövidebb lakáscélú használatra szánt épületre
  • hitéleti rendeltetésű épületre
  • a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre
  • ahol a belső technológiából származó hőnyereség nagyobb, mint 20 W/m2
  • legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre

Meddig érvényes?
Az energiatanúsítvány érvényessége  a készítéstől számított 10 év.
Ha az épületen e 10 év alatt az energiafogyasztást befolyásoló felújítást hajtanak végre, pl.: nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, homlokzatszigetelés stb. – akkor érdemes új energiatanúsítványt készíttetni, s ezzel igazolni az energetikai minőség javulását.

Az energetikai tanúsítás célja 

…a tájékoztatás, és ezzel ingatlanok árának alakítása és a felújításra való ösztönzés.
– Az energiatanúsítás célja a tájékoztatás, melynek segítségével az adott épület energetikai minősége a követelményekkel és más épületekkel (rendeltetési egységekkel) összevethető.
Az épülettulajdonosok az ingatlan rossz épületszerkezeti, épületgépészeti megoldásainak kijavítására szakszerű megoldást kapnak. Célja, hogy  ösztönözzön a felújításokra és ezzel az Európai Unió célkitűzéseinek megvalósítását elősegítse, mely szerint 2020-ig az épületek energia felhasználását 20%-kal csökkenti kell. Legyen egy olyan dokumentum minden épületre, mely közérthetően és egyszerűen egy betűjellel mutatja az épület energetikai minőségét.